KLAUZULA INFORMACYJNA i POLITYKA PRYWATNOŚCI BELISA.PL

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) − informujemy, że:

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma BELISA Zbigniew Lurzyński, NIP: 948-230-39-78, REGON: 140896700, adres korespondencyjny ul. Żeromskiego 4/52, 01-861 Warszawa.

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie podczas:
– wypełnienia formularza kontaktowego na stronie www;
–  wypełniania formularzy lub ankiet w formie papierowej;
–  rozmów telefonicznych;
–  korespondencji e-mail;
–  składania przez Ciebie zapytań i zamówień;
–  wysyłanych przez Ciebie do nas dokumentów;
–  spotkań.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych, w tym w szczególności:
–  stworzenia dla Ciebie oferty handlowej;
–  informowania Cię o produktach i usługach;
–  informowania Cię o promocjach, akcjach, wydarzeniach;
– dostosowywaniu reklam.

b) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia zestawień, analiz, statystyk, raportów, badań marketingowych, planowania rozwoju oferty lub produktów, oraz gdy będzie to niezbędne do realizacji działań marketingowych.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępniać:
a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru);
b) podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne, pośrednikom kredytowym
c) podwykonawcom i innym podmiotom, z którymi Administrator Danych współpracuje.
d) spółkom powiązanym z Administratorem Danych.

Czy przekazujemy dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywać będziemy przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane; w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz także wnieść sprzeciw do przetwarzania Twoich danych. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym momencie przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Profilowanie

W celu dostosowania otrzymanych przez Ciebie treści możemy łączyć otrzymywane przez Ciebie dane z informacjami dotyczącymi Twoich cech, zachowań, zainteresowań lub preferencji i dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, włączając zautomatyzowane podejmowanie decyzji np. co do ofert specjalnych lub rabatów po stworzeniu profilu.

Czy musisz podawać Twoje dane?

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o promocjach, wydarzeniach, akcjach i ofertach specjalnych, w tym informacji spersonalizowanych.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@belisa.pl lub korespondencyjnie na adres: BELISA Zbigniew Lurzyński ul. Żeromskiego 4/52, 01-861 Warszawa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BELISA.PL

W jaki sposób zbierane są dane w Serwisie?

Odwiedzając nasz Serwis Twoje dane mogą być zbierane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Serwis: anonimowe informacje dotyczące czasu Twojej wizyty, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego itd. Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości) korzystasz z Serwisu. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas nieokreślony jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla użytkowników Serwisu.

Dane zbierane aktywnie to dane przekazywane przez Ciebie. Serwis umożliwia kontakt z właściwymi działami Serwisu za pomocą formularza kontaktowego/telefonu/poczty e-mail. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e–mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na zadane pytanie.
Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
Ponadto w każdym czasie możesz zrezygnować z newslettera lub subskrypcji.

Czy w Serwisie znajdują się odesłania – linki?

W Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy do Ciebie o zapoznanie się z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

Jak wykorzystujemy pliki Cookies?

Podczas korzystania z Serwisu na Twoim urządzeniu końcowym zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ustawienia witryn lub mogą być używane do śledzenia Twoich interakcji z Serwisem (zwane: „pliki cookies”). Korzystamy z plików cookies m.in. w celu dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Twoich preferencji, a także do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników oraz wspierania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo.
Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Ciebie ani Twojego urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

Czy można zablokować zapisywanie plików cookies?

Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, powinieneś wówczas zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Aby skorzystać z odpowiedniej opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystanie z Serwisu.

Jakie stosujemy zabezpieczenia?

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

Jak informujemy o zmianach w polityce prywatności?

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem zostaniesz poinformowany o zmianie w informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w ten sposób.